Wet- en regelgeving

Voor wie?

De verplichte nascholing is voor alle chauffeurs die beroepsmatig goederen en/of personen willen vervoeren.

 

Wanneer?

Elke chauffeur moet binnen 5 jaar na het behalen van het rijbewijs met vakbekwaamheid 35 uur nascholing volgen. Voor personen die vóór september 2008 (bus) of september 2009 (vrachtauto) het rijbewijs hebben gehaald, geldt een periode van 7 jaar om de vakbekwaamheid (code 95) te verlengen. Zij moeten dus voor september 2015 (bus) en september 2016 (vrachtauto) 35 uur nascholing volgen en hebben tot september 2015 c.q. 2016 vrijstelling voor het behalen van de basiskwalificatie (www.richtlijnvakbekwaamheid.nl).

 

Registratie- / Legitimatie- / Aanwezigheidsplicht

Het CCV certificeert opleiders voor de nascholing. Per cursus wordt door de opleider een opleidingsplan ingediend, waaraan de opleider zich moet houden. Alle opleidingen bestaan uit minimaal 7 uur nascholing (1 dag) of een veelvoud hiervan. De 7 uren moeten aaneengesloten worden gevolgd. De kandidaten zijn verplicht om vanaf begintijd tot sluitingstijd aanwezig te zijn en zich voorafgaand aan de cursus te legitimeren. Het CCV kan dit controleren. Bij afwezigheid of het niet kunnen tonen van een legitimatie is de opleider verplicht dit te melden bij het CCV en kunnen de uren helaas niet meetellen. De nascholings­opleiding incl. kandidaten moeten voorafgaand aan de cursus worden aangemeld bij het CCV. Er kan daardoor niet zomaar worden geruild zonder dit eerst met de opleider te overleggen.

 

Praktijk en/of theorie

Voor de nascholing zijn er honderden verschillende opleidingen en trainingen ontwikkeld waaruit chauffeurs vrij mogen kiezen. Voorwaarde is dat één training van minimaal 7 uur een praktijktraining moet zijn. Dit betekent dat de chauffeur tijdens de trainingsdag minimaal 2,5 uur zelf rijdt. Deze trainingen worden aangeduid met een V, de overige trainingen worden aangeduid met een N.

 

Verlopen Vakbekwaamheid

Het kan voorkomen dat het een chauffeur om een of andere reden niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Zijn vakbekwaamheid is als het ware verlopen. Als hij daarna besluit toch zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Pas na 35 uur nascholing mag hij weer beroepsmatig rijden. Hij hoeft dus niet opnieuw een examen te doen.

 

Zowel vrachtauto- als buschauffeur?

Als een chauffeur in het bezit is van zowel een chauffeursdiploma (code vakbekwaamheid) voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, dan hoeft hij slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

 

Vrijstellingen nascholing

Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling voor de Vakbekwaamheid. Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen de nascholing volgen op basis van vrijwilligheid. Er zijn nog meer vrijstellingen. Deze zijn te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: www.iwv.nl.

 

Controle nascholingsuren

Via de website mijn.ccvexamenhuis.nl kunnen chauffeurs bekijken welke CCV-examens ze hebben afgelegd, wat de resultaten zijn, welke diploma’s en certificaten ze in bezit hebben en hoeveel behaalde nascholingsuren ten behoeve van de code ‘95’ zijn geregistreerd. Voor de bescherming van de privacy van de chauffeurs kan alleen de chauffeur zelf inloggen met de eigen DigiD. CCV heeft dit ontwikkeld uit oogpunt van klantvriendelijkheid en het verhogen van het serviceniveau.

 

Code 95: termijnen Europese landen lopen uiteen

Niet in alle EU-lidstaten is gekozen voor een eerste periode van zeven jaar. Een Nederlandse chauffeur die na 2014, maar voor 2016, bijvoorbeeld in Frankrijk staande wordt gehouden, kan aangeven dat hij onder Nederlandse wetgeving valt en daarom tot 2016 de tijd heeft om code 95 bij te schrijven. De Europese Commissie heeft hiervoor een verklaring gepubliceerd, die de chauffeur kan tonen aan handhavers in het buitenland,  waarin uitleg wordt gegeven over de geldende Nederlandse termijnen. Het voorgaande geldt natuurlijk alleen voor chauffeurs  die werkzaam zijn voor een Nederlands bedrijf; zodra een Nederlandse chauffeur zijn standplaats in het buitenland heeft, valt hij/zij onder die betreffende regelgeving.