Voor de motor heb je drie verschillende rijbewijzen: voor de lichte motor (A1), de middelzware motor (A2) en de zware motor (A).

A1 rechtstreeks

Vanaf 18 jaar mag je het rijbewijs voor de lichte motor (A1) halen. Vanaf 17 jaar mag je daarvoor al theorie-examen doen. Vanaf je 17 jaar mag je ook rijlessen volgen wanneer je geslaagd bent voor je motor theorie-examen of wanneer je in bezit bent van een geldig autorijbewijs. Vanaf 18 jaar mag je de praktijkexamens voertuigbeheersing (AVB) en verkeersdeelneming (AVD) doen voor het rijbewijs A1.

Met een A1-rijbewijs mag je rijden op:

 1. Motor van de categorie A1
 2. Driewielig motorrijtuig van de categorie A1 (<15kW)

A2 rechtstreeks

Vanaf 20 jaar mag je rechtstreeks het rijbewijs voor de middelzware motor (A2) halen. Vanaf 19 jaar mag je daarvoor rijlessen volgen wanneer je geslaagd bent voor je motor theorie-examen of wanneer je in bezit bent van een geldig autorijbewijs. Vanaf 20 jaar mag je de praktijkexamens voertuigbeheersing (AVB) en verkeersdeelneming (AVD) doen voor het rijbewijs A2.
Als je het rijbewijs voor de middelzware categorie (A2) hebt, krijg je automatisch het rijbewijs A1.

Met een A2-rijbewijs mag je rijden op:

 • Motor van de categorie A1
 • Driewielig motorrijtuig van de categorie A1 (<15kW)
 • Motor van de categorie A2

A rechtstreeks

Vanaf 24 jaar mag je rechtstreeks het rijbewijs voor de zware motor (A) halen. Vanaf 24 jaar mag je de praktijkexamens voertuigbeheersing (AVB) en verkeersdeelneming (AVD) doen voor het rijbewijs A.

Als je het rijbewijs voor de zware categorie (A) vóór je 24e jaar rechtstreeks behaalt, krijg je code 80 op het rijbewijs vermeld. Dat betekent dat je in de zware categorie (A) uitsluitend op een driewielig motorrijtuig mag rijden met onbeperkt vermogen. Als je het rijbewijs voor de zware categorie hebt, krijg je automatisch het A1- en A2-rijbewijs.

Met een A-rijbewijs met code 80 mag je rijden op:

 • Motor van de categorie A1
 • Driewielig motorrijtuig van de categorie A1 (<15kW)
 • Motor van de categorie A2
 • Driewielig motorrijtuig van de categorie A (>15kW)

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit. Vervalt code 80 voor je 24e, dan moet je wel bij de gemeente een nieuw rijbewijspasje aanvragen zonder de code 80.

Met een A-rijbewijs zonder code 80 mag je rijden op:

 • Motor van de categorie A1
 • Driewielig motorrijtuig van de categorie A1 (<15kW)
 • Motor van de categorie A2
 • Driewielig motorrijtuig van de categorie A (>15kW)
 • Motor van de categorie A

Geldigheidsduur resultaat theorie en AVB

Wanneer je AVB examen wilt doen, moet je zijn geslaagd voor je motor theorie examen of een geldig rijbewijs B hebben.
Wanneer je AVD examen wilt doen, moet je zijn geslaagd voor je motor theorie examen én voor het AVB praktijkexamen van dezelfde categorie.

Het resultaat van je theorie examen is 1,5 jaar geldig.
Het resultaat van je AVB praktijkexamen is 1 jaar geldig.

Het getrapte systeem

Wanneer je minimaal 2 jaar in het bezit bent van het rijbewijs A1, mag je overstappen naar de middelzware motor (A2). Daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD) te doen.
Wanneer je minimaal 2 jaar in het bezit bent van het rijbewijs A2, mag je overstappen naar de zware motor (A). Ook daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD) te doen.
Als je via het getrapte systeem je rijbewijs voor de zware categorie (A) behaalt, dan krijg je geen code 80 op je rijbewijs.

Ben je gehandicapt of heb je een beperking?

Ook met een beperking kun je het motorrijbewijs halen. Vaak door de motor specifiek aan te passen op jouw behoeftes. Motorskills en het CBR helpen je daarbij.

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit of woon je niet in Nederland?

Informeer dan eerst bij je gemeente of die een rijbewijs aan jou mag afgeven. Doe dit voordat je begint met rijlessen.

Meer informatie over het halen van je motorrijbewijs?

Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Gemotoriseerde driewielers: rijbewijs A1 of A

Sinds 19 januari 2013 vallen alle gemotoriseerde driewielers (zoals een trike of driewielige motorscooter) onder rijbewijscategorie A1 of A. Vóór die datum vielen deze voertuigen soms onder categorie B.

Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen.

Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs B? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. U kunt in dat geval dus met uw rijbewijs B gewoon blijven rijden op uw gemotoriseerde driewieler.

Motorrijlessen bij ons volgen? Neem contact met ons op en wij helpen jou bij het behalen van je motorrijbewijs!

Terug naar nieuwsoverzicht